Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht?

Anker Rechtshulp zet zich in voor een uitstekende kwaliteit, service en dienstverlening. Het kan helaas voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop een van onze medewerkers u of uw aanvraag dan wel schadeclaim behandelt of behandeld heeft. Het is verstandig dit zo spoedig mogelijk met de medewerker in kwestie te bespreken, zodat u samen kunt bekijken of uw bezwaren weggenomen kunnen worden. Is uw onvrede daarmee nog niet weggenomen, dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtencoördinator.

Termijn voor het indienen van een klacht
U kunt een klacht binnen 12 maanden, nadat iets is voorgevallen, bij ons indienen. Let op: de volgende klachten kunnen wij niet in behandeling nemen:

  • klachten die betrekking hebben op een bij het Kifid of de burgerlijke rechter gemeld geschil;
  • klachten waarover het Kifid of de burgerlijke rechter al heeft geoordeeld;
  • klachten die deze klachtenprocedure eerder hebben doorlopen.

Hoe kunt u een klacht indienen
U kunt uw klacht snel en eenvoudig indienen via het klachtenformulier onderaan deze pagina. Per post, e-mail of telefoon is ook mogelijk:

Anker Rechtshulp
T.a.v. Klachtencoördinator
Antwoordnummer 8015
9700 VK Groningen.
E-mail: klacht@anker.nl
Telefoon: 050 520 99 05

Welke gegevens hebben wij van u nodig?
Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Deze kunt u op het klachtenformulier of in uw brief of e-mail opnemen. Belt u met ons, dan is het handig deze informatie bij de hand te hebben:

  • uw naam, adres en het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken;
  • uw polis- of dossiernummer;
  • een omschrijving van uw klacht;
  • eventuele bijlagen ter onderbouwing van uw klacht;
  • uw eventuele voorstel tot oplossing van uw klacht.

Wat doen wij met uw klacht?
Nadat wij uw klacht hebben binnengekregen, ontvangt u van ons binnen drie werkdagen een bevestiging van ontvangst van de klacht. Daarin leest u wie uw klacht in behandeling heeft. Waar mogelijk nemen wij eerst telefonisch contact met u op over de inhoud en afhandeling van uw klacht. Ons streven is om uw klacht zo spoedig en zorgvuldig mogelijk af te handelen. Klachten die eenvoudig op te lossen zijn, handelen wij binnen 14 dagen af. Alleen bij zaken waar het wat ingewikkelder ligt, kan dit iets langer duren tot maximaal drie maanden.

Klacht afgehandeld, maar u bent nog steeds ontevreden?
Bent u het niet eens met ons eindoordeel, kijk dan hieronder wat u als consument of bedrijf kunt doen.

Voor consumenten: Kifid
Anker Rechtshulp is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid staat voor onpartijdige hulp aan consumenten bij financiële geschillen. Hebben wij uw klacht afgewezen, dan kunt u binnen drie maanden na datum afwijzing een klacht indienen bij het Kifid.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 333 89 99
www.kifid.nl

Het is ook mogelijk de klacht binnen een jaar nadat u uw klacht schriftelijk aan ons heeft voorgelegd, bij het Kifid in te dienen. De langste van deze twee termijnen geldt.

Tuchtraad
Als Kifid een zaak behandelt waaraan ook een tuchtrechtelijk aspect zit, dan verwijst Kifid dat deel van de klacht door naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). U wordt hier dan over geïnformeerd door het Kifid.

Consumenten kunnen in het algemeen niet rechtstreeks bij de Tuchtraad een klacht indienen. U moet deze dus eerst bij Kifid indienen. Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)

Voor consumenten en bedrijven:
U kunt het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Klachtenformulier

Klachtenformulier

Maximum file size: 268.44MB

© Anker Rechtshulp 2024