Positieve beoordeling GBL audit

Anker Rechtshulp positief beoordeeld audit GBL

Wij verlenen aan onze klanten juridische hulp in letselschadezaken en werken daarbij uiteraard volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Eens in de drie jaar wordt getoetst of de code correct wordt nageleefd. Het oordeel van deze audit: Anker Rechtshulp krijgt een positieve beoordeling!

Op 17 en 18 augustus 2020 heeft de GBL audit plaatsgevonden. De audit is uitgevoerd door organisatieadviesbureau Q-Consult. Aan de hand van resultaatmetingen, inhoudelijk dossieronderzoek en interviews heeft Q-Consult de naleving van de GBL getoetst op verschillende onderwerpen, zoals:

– kwaliteit;
– informatieverstrekking en afstemming tijdens de letselschadebehandeling;
– het medisch traject volgens de medische paragraaf;
– schadevaststelling;
– de reactietermijnen en doorlooptijden;
– heldere en begrijpelijke communicatie;
– klanttevredenheid.

Uit de audit blijkt dat Anker Rechtshulp op alle onderdelen goed scoort. Onze klanten zijn bij de behandeling van hun letselschadezaak dus verzekerd van professionele en persoonlijke rechtshulp. Onze juridisch specialisten zijn betrokken, slagvaardig en rechtstreeks bereikbaar. Het belang van onze klant staat altijd voorop!

Op de foto staan v.l.n.r.: Johanna van Dijk, Johan Hindriks, Arjan Loonstra (Q-consult), Mandy Joedoleksono en Bianca Dorré (Q-consult).
© Anker Rechtshulp 2024