Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Anker Rechtshulp is meer dan een rechtshulpverlener. Wij zijn uw partner in juridische zaken. Wij staan u bij als u een rechtsbijstandverzekering heeft bij Anker Insurance. Wij luisteren naar u, denken met u mee en zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw zaak. Ook als er een procedure nodig is, kunt u op ons rekenen. Wij bieden u kwaliteit, betrokkenheid en duidelijkheid.

Anker Rechtshulp zorgt voor de beste juridische hulp voor u. Wij vinden de kwaliteit van onze dienstverlening erg belangrijk. Op deze pagina leest u hoe wij u zo goed mogelijk helpen.

Onze kwaliteitsdoelstellingen

Onze kwaliteitsdoelstellingen zijn gebaseerd op de eisen en verwachtingen van onze klanten, onze opdrachtgevers, onze medewerkers en de wet- en regelgeving waaraan we zijn gebonden. Wij willen:

  • Onze klanten de kwaliteit leveren die zij van ons mogen verwachten, en die voldoet aan de Kwaliteitscode Rechtsbijstand;
  • Onze medewerkers een prettige en professionele werkomgeving bieden, waarin zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien;
  • Voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, zoals de Gedragscode GOMA, de Gedragscode Behandeling Letselschade, De Kwaliteitscode Rechtsbijstand, Medische Paragraaf, Procesgang Zwaar Letsel en Klachtenregeling Kifid.

Kennis en vaardigheden

Onze juridisch specialisten zijn deskundig en beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak. Wij hebben een opleidingsplan dat jaarlijks wordt vernieuwd. Daarin besteden we veel aandacht aan het onderhouden en verder ontwikkelen van juridische kennis en vaardigheden. Ons opleidingsplan voor 2023 laat zien hoe wij onze kwaliteit en professionaliteit blijven waarborgen en verbeteren. Ons opleidingsplan is:

  • Dynamisch: wij passen ons aan de ontwikkelingen in de juridische sector, de feedback van de klanten en de medewerkers, en de strategische doelstellingen van de organisatie aan.
  • Ontwikkelingsgericht: wij zorgen dat onze juridisch specialisten de kennis en vaardigheden hebben die nodig zijn voor hun vakinhoud, hun communicatie, hun samenwerking en hun persoonlijke effectiviteit.
  • Divers en flexibel: wij bieden een breed en gevarieerd aanbod van leeractiviteiten, zoals inwerkprogramma’s, interne en externe opleidingen, intervisie, coaching, e-learning, webinars, podcasts, etc.
  • Zelfsturend en informeel: wij stimuleren en bevorderen het leren van en met elkaar in de dagelijkse praktijk, door middel van feedback, kennisdeling, reflectie, etc. Wij geven onze medewerkers de verantwoordelijkheid en de ruimte om hun eigen leerdoelen, leerplan en leerresultaten te bepalen.
  • Waarderend en erkennend: wij waarderen en erkennen het leren van onze medewerkers, door middel van certificering, accreditatie, registratie, etc.

Continu verbeteren

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij doen dit door:

  • Onze kwaliteit te controleren. Wij laten regelmatig de dossiers controleren door een ervaren jurist. Deze collegiale toets gaat over de juridische inhoud, de dienstverlening en de naleving van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. Wij laten ook audits uitvoeren om te kijken of wij de Kwaliteitscode Rechtsbijstand goed naleven. En wij vragen u ook wat u van onze dienstverlening vindt. Wij doen dit in een klanttevredenheidsonderzoek.
  • Te leren van onze ervaringen. Wij zijn altijd bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Wij doen dit op basis van uw reacties en signalen, maar ook op basis van onze dossierreviews en interne processen. In 2023 hebben wij de volgende verbeteracties ondernomen: het vervangen van ons huidige document managementsysteem, het organiseren van trainingen over begrijpelijk communiceren, het aantrekken van extra medewerkers en het geven van interne opleidingen.

Anker Rechtshulp is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade.

© Anker Rechtshulp 2024