Hoe helpen wij u?

Hoe helpen wij u?

Als u een (dreigend) juridisch probleem heeft, meld dit zo snel mogelijk bij ons. Voordat u een zaak bij ons meldt is het belangrijk dat:

  • u een rechtsbijstandverzekering heeft van Anker Insurance;
  • uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan voordat het juridisch probleem begon.

Hoe kunt u een zaak melden?

Door vroegtijdig advies in te winnen voorkomt u dat onenigheden uitgroeien tot juridische conflicten. Meld uw zaak online of neem telefonisch contact op met onze medewerkers van Intake & Advies op telefoonnummer 050  520 97 95.

Als uw melding is ontvangen, beoordeelt een medewerker van Intake & Advies of uw juridisch probleem onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering valt. Een medewerker van Intake & Advies neemt uiterlijk binnen drie werkdagen contact met u op om uw melding te bespreken.

Behandeling van uw zaak

Valt uw zaak onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering dan wordt uw zaak in behandeling genomen door een jurist of een gespecialiseerd juridisch medewerker. U krijgt uw eigen juridisch specialist toegewezen en ontvangt zijn contactgegevens. De juridisch specialist neemt binnen drie werkdagen contact met u op. Uw persoonlijke juridisch specialist beoordeelt welke juridische mogelijkheden er zijn en bespreekt met u het plan van aanpak. Ook wordt met u besproken hoe de communicatie plaatsvindt en binnen welke termijn u antwoord mag verwachten op eventuele vragen.

In de Informatiefolder Letselschade leest u meer over hoe wij uw letselschadezaak behandelen.

Afronding van uw zaak

Als uw dossier gesloten is, ontvangt u via een e-mailbericht een uitnodiging voor een klanttevredenheidsonderzoek. Anker Rechtshulp werkt continu aan het verbeteren van haar dienstverlening en wil graag van u weten wat goed ging en wat beter kan.

De dossierstukken worden na sluiting van het dossier zeven jaar bewaard.

Wij werken volgens de Kwaliteitscode Rechtsbijstand.

© Anker Rechtshulp 2024