Hoe helpen wij u?

Hoe helpen wij u?

Als u een (dreigend) juridisch probleem heeft, meld dit zo snel mogelijk bij ons. Voordat u een zaak bij ons meldt is het belangrijk dat:

  • u een rechtsbijstandverzekering heeft van Anker Insurance;
  • uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan voordat het juridisch probleem begon.

Hoe kunt u een zaak melden?

Door vroegtijdig advies in te winnen voorkomt u dat onenigheden uitgroeien tot juridische conflicten. Meld uw zaak online of neem telefonisch contact op met onze medewerkers van Intake & Advies op telefoonnummer 050  520 97 95. Bent u verzekerd via Intrasurance/VerzekerUzelf? Dan kunt u uw zaak aanmelden via uw eigen online omgeving op VerzekerUzelf.nl.

Als uw melding is ontvangen, beoordeelt een medewerker van Intake & Advies of uw juridisch probleem onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering valt. Een medewerker van Intake & Advies neemt uiterlijk binnen drie werkdagen contact met u op om uw melding te bespreken.

Valt uw zaak niet onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering? Dan ontvangt u binnen vijf werkdagen een schriftelijke motivatie van ons waarom uw juridisch probleem niet onder de dekking valt. Wij nemen uw zaak dan niet in behandeling, maar adviseren u indien mogelijk wel over de stappen die u kunt nemen.

Behandeling van uw zaak

Valt uw zaak onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering dan wordt uw zaak in behandeling genomen door een jurist of een gespecialiseerd juridisch medewerker. U krijgt uw eigen juridisch specialist toegewezen en ontvangt zijn contactgegevens. De juridisch specialist neemt binnen drie werkdagen contact met u op. Uw persoonlijke juridisch specialist beoordeelt welke juridische mogelijkheden er zijn en bespreekt met u het plan van aanpak. Ook wordt met u besproken hoe de communicatie plaatsvindt en binnen welke termijn u antwoord mag verwachten op eventuele vragen.

In het Informatieblad Letselschade leest u meer over hoe wij uw letselschadezaak behandelen.

Afronding van uw zaak

Als uw dossier gesloten is, ontvangt u via een e-mailbericht een uitnodiging voor een klanttevredenheidsonderzoek. Anker Rechtshulp werkt continu aan het verbeteren van haar dienstverlening en wil graag van u weten wat goed ging en wat beter kan.

De dossierstukken worden na sluiting van het dossier zeven jaar bewaard.

Wij werken volgens de Kwaliteitscode Rechtsbijstand.

© Anker Rechtshulp 2023