Geschillenregeling

Verschil van mening over de aanpak van uw zaak?

Anker Insurance heeft de uitvoering van de juridische dienstverlening uitbesteed aan Anker Rechtshulp b.v. Wanneer u een verschil van mening heeft met uw eigen jurist van Anker Rechtshulp over de manier waarop de zaak wordt behandeld of over de juridische haalbaarheid van uw zaak, dan wordt de Geschillenregeling u aangeboden door uw jurist. U bepaalt of u hiervan gebruik wenst te maken.

De jurist van Anker Rechtshulp stelt samen met u vast waarover het verschil van mening gaat. Het meningsverschil, uw standpunt, het standpunt van Anker en alle stukken zullen voor een oordeel worden voorgelegd aan een onafhankelijke externe deskundige. Dit oordeel is voor u en voor Anker Rechtshulp bindend. U mag de onafhankelijke deskundige, zoals een advocaat, kiezen.

  • Kan de onafhankelijke deskundige zich vinden in uw standpunt, dan zal een jurist van Anker Rechtshulp de zaak verder behandelen overeenkomstig het bindend advies.
  • Is de onafhankelijke deskundige het eens met uw eigen jurist van Anker Rechtshulp, dan volgt Anker Rechtshulp het oordeel /aanpak van de jurist van Anker Rechtshulp. Indien u dit niet wenst kunt u er voor kiezen uw zaak voor eigen rekening door een externe rechtshulpverlener te laten behandelen. Wordt u alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld dan betaalt Anker Rechtshulp alsnog de redelijke en noodzakelijke door u gemaakte kosten van rechtsbijstand -tot ten hoogste het verzekerde externe kostenmaximum.

De Geschillenregeling is niet van toepassing in zaken waarin de behandeling plaatsvindt door een door u zelf gekozen externe rechtshulpverlener, zoals bijvoorbeeld een advocaat. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de Geschillenregeling. Uiteraard is uw eigen jurist bereid om u nader uitleg te geven over het bovenstaande. In uw polisvoorwaarden kunt u meer informatie terugvinden.

Onze informatie op de website is bedoeld als uitleg. Uw polis en polisvoorwaarden/verzekeringsafspraken zijn leidend en doorslaggevend.

© Anker Rechtshulp 2024