Fraudebeleid

Fraudebeleid

Hoe gaan wij om met fraude en ongewenst gedrag?
U leest in de polisvoorwaarden van Anker Insurance wat wij bedoelen met fraude. In ons fraudebeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met fraude en ongewenst gedrag. Deze verklaring is alleen van toepassing op Anker Rechtshulp.

Privacy
Wij behandelen in het belang van onze klanten. Onze juridische specialisten zijn onafhankelijk en werken vanuit een afgescheiden juridische entiteit (Anker Rechtshulp b.v.). Het maakt voor ons niet uit met welke partij u een conflict heeft. Uw belang staat bij ons voorop. Als u ons vraagt om juridische hulp dan doen wij dat in vertrouwelijkheid. Dat betekent dat uw vraag en de daarbij horende informatie alleen door Anker Rechtshulp wordt gebruikt.

De realiteit
U moet ervan uit kunnen gaan dat wij vertrouwelijk met uw informatie omgaan. Wij vertrouwen u erop dat de informatie die u aan ons geeft klopt. Het is helaas een gegeven dat een klein deel van de verzekeringnemers of verzekerden misbruik maakt van dit vertrouwen door te frauderen. Het Verbond van Verzekeraars, de belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt, heeft de omvang van de fraude in Nederland onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat 12% van de Nederlanders erkent dat zij frauderen met verzekeringen. Als gevolg van de oplichting verliezen verzekeraars jaarlijks 1 miljard euro. Fraude verhoogt dus de premiedruk (u zult daardoor meer premie moeten betalen) en is, net als andere wettelijke overtredingen, maatschappelijk onaanvaardbaar.

Vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers waarop de relatie tussen Anker Rechtshulp en haar klanten is gebaseerd. Als u een verzekering bij ons aanvraagt, vertrouwen wij erop dat u ons daarvoor alle benodigde en juiste informatie verstrekt. Ook wanneer u een schade bij ons claimt, gaan wij er van uit dat u ons correct informeert. Daardoor kunnen wij snel en zonder rompslomp uw schade behandelen.

Het verzekeren en het verlenen van rechtshulp zijn kwesties van vertrouwen. Jij moet erop kunnen vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen. Bijvoorbeeld door jou rechtshulp te verlenen als dat gedekt is op jouw verzekeringspolis. Wij moeten erop kunnen vertrouwen dat jij ons altijd correct informeert.

Soms komt het voor dat iemand ons bewust onjuist informeert. Anker Rechtshulp vindt misbruik van vertrouwen onaanvaardbaar. We hebben een procedure voor onderzoek naar een vermoeden van fraude. Als wij vermoeden dat er fraude is of wordt gepleegd, dan zal de betrokken advocaat of jurist zich niet meer met de zaak bezighouden. Onze fraudecoördinator gaat onderzoeken of er echt sprake is van fraude.
Dit zijn de maatregelen die wij kunnen treffen als fraude is gepleegd:

  • de behandeling van de zaak onmiddellijk stoppen;
  • alle reeds gemaakte kosten terugvorderen;
  • verzekerde en/of verzekeringnemer opnemen in onze interne incidentenregistratie;
  • aangifte doen bij de politie;
  • de achterliggende rechtsbijstandsverzekeraar inlichten.

In het laatste geval is het de verantwoordelijkheid van je verzekeraar welke gevolgen zij hier verder aan verbindt. Zij kan onder andere al jouw andere polissen direct opzeggen. Ook kan zij je opnemen in een databank die door de Stichting Centraal Systeem (CIS) wordt beheerd (www.stichtingcis.nl). Deze Stichting heeft tot doel de gehele verzekeringsbranche te beschermen tegen verzekeringsmisbruik. Deze informatie zullen andere verzekeraars in hun oordeel betrekken bij de vraag of zij bereid zijn een nieuwe polis met je te sluiten.

Als wij een maatregel treffen en/of jouw rechtsbijstandsverzekeraar daar over informeren ontvang je daar een brief over.

© Anker Rechtshulp 2024