Anker Rechtsbijstand en juridische hulp bij aardbevingsschade

Anker Rechtsbijstand en juridische hulp bij aardbevingsschade

In de media zijn meerdere berichten verschenen over rechtsbijstandsverzekeraars over hoe zij omgaan met aardbevingsschade. Als rechtsbijstandsverzekeraar willen wij ons beleid over juridische hulp voor klanten toelichten. Bij bestaande klanten beoordelen wij de dekking op basis van twee tijdsvlakken: verzekering gesloten voor 1 augustus 2006 en tussen 1 augustus 2006 en 1 november 2016. Als de verzekering is gesloten na 1 november 2016 en de klant is woonachtig in het postcodegebied 9300-9999 dan bieden wij geen juridische bijstand bij aardbevingsschade.

Verduidelijking beeld
In onze huidige polisvoorwaarden wordt de specifieke gebeurtenis aardbeving niet verder uitgelicht. Wij willen onze bestaande klanten nog beter informeren over de mogelijkheden van juridische bijstand. Bij de bestaande klanten onderscheiden we twee situaties ter verduidelijking en voor nieuwe klanten is er geen dekking bij aardbevingsschade indien woonachtig in een specifieke postcodegebied:

Dekking klanten voor 1 augustus 2006
Anker Rechtsbijstand geeft dekking voor aardbevingsschade in Groningen wanneer de polis is gesloten is voor 1 augustus 2006. Wij geven dekking bij deze polissen omdat wij vinden dat tot 2006 het voorval/gebeurtenis (aardbevingsschade) een onzeker voorval was. Wij behandelen deze zaken of vergoeden kosten en fee van Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen.

Beoordeling dekking klanten tussen 1 augustus 2006 en 1 november 2016
Als de polis is gesloten tussen 1 augustus 2006 en 1 november 2016 beoordelen wij de dekking per klant. Vanaf 2006 is duidelijk geworden dat de kans op een aardbeving groot is. Per klant wordt bekeken of er sprake is van een gebeurtenis voor ingangsdatum en of het principe van een onzeker voorval opgaat. Indien er geen dekking is dan vergoeden wij wel maximaal € 200,- indien de klant Stichting WAG inschakelt. Een succesfee van de WAG vergoeden wij niet. Door aansluiting bij dit collectief wordt de kans groter dat uw klant zijn of haar gelijk haalt. Indien er wel dekking is bieden wij juridische bijstand aan de klant.

Geen dekking nieuwe klanten postcodegebied 9300-9999
Een klant die een verzekering sluit vanaf 1 november 2016 bieden wij geen dekking. Het gaat dan om klanten die woonachtig zijn in het postcodegebied 9300-9999. De klant verwijzen wij dan ook naar Stichting WAG. Wel verzoeken wij dat de gevolmachtigd agent en/of assurantietussenpersoon de klant wijst op de Stichting WAG. Onze volmacht partners en assurantietussenpersonen zijn geïnformeerd over ons beleid. Wij hebben gevraagd om in hun advisering hun klanten hierover goed te informeren.

© Anker Rechtshulp 2024