Insurance Distribution Directive

Insurance Distribution Directive

Vanaf 1 oktober 2018 geldt de Insurance Distribution Directive (IDD). De verplichtingen voor het gevolmachtigd assurantiebedrijf of de met u samenwerkende bemiddelaar (‘degene met klantcontact’) zijn:

– de verzekeringskaart moet u of de bemiddelaar aan de klant verstrekken vóórdat de verzekering wordt afgesloten;
– dat mag digitaal als de klant dat wil, maar u of de bemiddelaar moet dan wel het e-mailadres van de klant vastleggen;
– u of de met u samenwerkende bemiddelaar moet kunnen aantonen dat de verzekeringskaart is verstrekt aan de klant.

Doelgroepomschrijvingen

De IDD vereist dat verzekeringen in principe worden verkocht binnen de doelgroep die de verzekeraar voor het product heeft vastgesteld. Anker Rechtsbijstand heeft rechtsbijstandverzekeringen voor particulieren, ondernemers en ZZP.

Uw verplichtingen
-Mist u informatie of signaleert u dat een product niet past bij de beschreven doelgroep? Dan moet u ons dat laten weten.
-Is het volgens u nodig en gerechtvaardigd om een product te verkopen buiten de beschreven doelgroep? Neem dan contact op met onze volmachtbeheerder. Samen met u zoeken we dan naar een oplossing. Uw signalen nemen we mee in de ontwikkeling van onze producten.

© Anker Rechtshulp 2024