GBL Audit? Nailed it!

GBL Audit? Nailed it!

We hebben fantastisch nieuws! We hebben de GBL audit bij Team Letsel glansrijk doorstaan!

De GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) bevat gedragsregels voor een transparante en snelle afhandeling van letselschadezaken waarbij het slachtoffer centraal staat. De gedragscode is bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars en dus ook voor Anker Rechtshulp.

De auditoren waren onder de indruk van onze werkwijze, onze kennis en onze betrokkenheid bij onze cliënten. Ze prezen onze kwaliteit van rechtsbijstand en onze verbetercultuur.

Dit is een prachtig resultaat waar we trots op zijn! Het laat zien dat we een professionele en betrouwbare rechtsbijstandverlener zijn die het belang van onze cliënten voorop stelt. Het sluit ook aan bij onze “eerst de mens” filosofie, waarbij we ons inleven in de situatie en de behoeften van onze cliënten en hen persoonlijk en op maat helpen.

We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit succes, in het bijzonder de collega’s van Team Letsel die zich hebben ingezet voor de audit. Jullie hebben het geweldig gedaan!

© Anker Rechtshulp 2024