Financiële regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Financiële regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Het kabinet heeft een aantal noodmaatregelen genomen om de werkgelegenheid te behouden en de ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een overzicht van deze tijdelijke financiële regelingen vindt u hier.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming van de loonkosten. De tegemoetkoming (het UWV kan een voorschot toekennen) kan in ieder geval voor 3 maanden worden aangevraagd met de mogelijkheid van verlenging van 3 maanden (eventueel onder andere voorwaarden) . U kunt geen werktijdverkorting meer aanvragen (ook niet voor andere oorzaken dan het coronavirus). Klik hier voor meer informatie en voorwaarden. Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel verlengd wordt.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Op 27 maart 2020, heeft de staatssecretaris een nadere uitwerking gegeven van de Tozo. De Tozo staat open voor alle zelfstandigen.

Vanuit de regeling kan beroep worden gedaan op twee voorzieningen:

  1. Bijstand voor levensonderhoud
  2. Een lening

De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De ingangsdatum van de regeling werkt terug tot en met 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (maart t/m mei 2020).

De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden. Een aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend voor maximaal drie maanden.

Er gelden een aantal eisen waaronder:

  • in Nederland woonachtig zijn en het bedrijf is in Nederland gevestigd;
  • voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 24 uur per week werkzaam als zelfstandige);
  • voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

Volgens toelichting van de staatssecretaris gaat het niet alleen om ZZP’ers. Iedereen die (kleine) zelfstandige is en onder het bestaansminimum dreigt te komen kan een beroep doen. De regeling staat ook open voor DGA’s.  Klik hier voor meer informatie en voorwaarden.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
De TOGS is er voor ondernemers die directe schade ondervinden van de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, bijvoorbeeld de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden. Vanaf 30 maart 2020 is de regeling uitgebreid voor sectoren in de non-food sector. Gedupeerde ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van  € 4000,- om de vaste lasten te kunnen betalen. Meer informatie en voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de TOGS vindt u op de website van de Rijksoverheid.

© Anker Rechtshulp 2024