Bestuurderswisseling Anker Insurance

Bert Posthumus vertrekt en Annemiek van Dijk-Bos wordt COO

Na het vertrek van Bert Posthumus eind december zal Annemiek van Dijk-Bos (1983) per 1 januari 2019 toetreden tot het bestuur van Anker Insurance. Zij zal dit doen in de functie van COO. Samen met de CEO Sjoerd Zijlstra zal Annemiek het bestuur vormen om in gezamenlijkheid te werken aan de verdere uitbouw van Anker Insurance.

Bert stopt na een carrière van 36 jaar in de verzekeringsbranche als bestuurder. Bert is in 1982 begonnen als administrateur van de Onderlinge ziektekostenverzekeringsmaatschappij ‘Het Noorden’ en de Onderlinge Maatschappij tot verzekering van wettelijke werkgeversrisico’s voor Reders ‘Het Noorden’. In 1991 fuseerden de ziektekostenmaatschappijen “Het Noorden” en “Het Anker” en werd hij hoofd financiën van de Coöperatieve verzekeringsgroep ‘Het Anker’. Waarna hij in 1998 toetrad tot de statutaire directie van Anker. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de doorontwikkeling en groei van Anker Insurance. Bert vindt het tijd terug te treden als bestuurder om ruimte te maken voor nieuw elan en gaat zich richten op andere (maatschappelijke) activiteiten. Hij blijft als adviseur verbonden aan Anker Insurance.

Annemiek is ruim 10 jaar in dienst bij Anker Insurance waarvan de laatste drie jaar als operationeel manager van Anker Crew Insurance. Daar voor heeft ze veel ervaring opgedaan in verschillende operationele en leidinggevende functies binnen Anker Insurance. Annemiek heeft kennis van zowel de verzekeraarsactiviteiten van Anker Insurance, als van de activiteiten van de distributiepartners van Anker Insurance (volmacht en intermediair). Als COO krijgt zij een brede operationele eindverantwoordelijkheid. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de door-ontwikkeling van de verzekeringsoplossingen en aanvullende diensten.

Zowel RvC als toekomstig collega-bestuurder Sjoerd Zijlstra hebben het volste vertrouwen in Annemiek. Zij heeft kennis van zaken, is nieuwsgierig, neemt en geeft verantwoordelijkheid, creëert draagvlak, heeft incasseringsvermogen en zelfvertrouwen en stelt zich waar nodig kwetsbaar op.

Over Anker Insurance

Anker Insurance is een eigentijdse verzekeraar met ruim een eeuw ervaring. Anker Insurance richt zich op het bedienen van specifieke doelgroepen en het voorzien in nicheverzekeringen. Anker Insurance heeft drie hoofdactiviteiten: Anker Crew Insurance, Anker Rechtsbijstand en Anker Travel Insurance.

Anker Crew Insurance

Anker Crew Insurance verzekert wereldwijd bemanningsleden in dienst van maritieme werkgevers. De verzekering biedt oplossingen bij ziekte, ongevallen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast staat Anker Crew Insurance de werkgever bij op gebieden als re-integratie, verzuimpreventie en geautomatiseerde gegevensverwerking. Distributie (verkoop, advisering en begeleiding) vindt zowel rechtstreeks als via een broker plaats.

Anker Rechtsbijstand

Anker Rechtsbijstand biedt particulieren, ondernemingen en ZZP’ers de zekerheid van bijstand bij
juridische conflicten. Distributie (verkoop, advisering en begeleiding) vindt via tussenpersonen plaats, meestal in samenwerking met een volmacht bedrijf.

Anker Travel Insurance

Anker Travel Insurance is de verzekeraar achter de internationale (studenten) reisverzekeringen van Swisscare. Via Swisscare biedt Anker studenten, professionals en andere globetrotters die voor een langere periode in het buitenland zijn een op hen toegesneden reisverzekering. Daarnaast biedt Anker in Nederland in samenwerking met gevolmachtigde assurantiebedrijven reisverzekeringen aan.

(Bert Posthumus, Annemiek van Dijk-Bos en Sjoerd Zijlstra)
© Anker Rechtshulp 2024