Asbest in dak verboden in 2024

De regering heeft besloten dat asbestdaken in 2024 verboden zijn. De regering wil voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. Eigenaren van gebouwen moeten daarom alle asbesthoudende dakbedekking verwijderen voor 2024. Het verbod geldt voor asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht.

Asbest en de gevolgen
Asbest is een verzamelnaam voor mineralen met een vezelstructuur. De naam asbest is afgeleid van het Griekse woord: ‘asbestos’ en het betekent onverwoestbaar of overgankelijk. Het is slijtvast, sterk en bestand tegen hoge temperaturen en basen. Asbest in vaste vorm is niet schadelijk voor de gezondheid. Losse asbestvezels kunnen ingeademd worden en zijn wel schadelijk voor de gezondheid. Asbest kan onder andere leiden tot ‘stoflongen’ (asbestkanker) en borstvlieskanker. Sinds 1 juli 1993 is het in Nederland verboden om asbest te gebruiken, bewaren, importeren, weggeven, verkopen of opnieuw toepassen en bewerken.

Subsidie
Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 is er een landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties en overheden komen in aanmerking voor deze subsidie. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Kijk op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de voorwaarden.

© Anker Rechtshulp 2024