Anker Insurance gelooft in volmachtkanaal

Anker Insurance gelooft in volmachtkanaal

“Wij kunnen het alternatief zijn”

In tegenstelling tot partijen die de volmachtmarkt de rug toekeren, ziet verzekeraar Anker Insurance in volmachten juist het vehikel om verzekeringsoplossingen op een goede en snelle manier ‘aan de man’ te brengen.

Maritieme werkgevers, om precies te zijn Groningse reders, richtten Anker in 1907 op om medische kosten en kosten voor ongeval en overlijden gezamenlijk voor hun personeel te dragen. Aad Slot, commercieel manager volmachten bij Anker Insurance Company en voorheen werkzaam als (regio)directeur bij Kentron/ Meeùs, licht dit nader toe. “Anker Insurance is van een Onderlinge uitgegroeid tot een echte doelgroepen- en nicheverzekeraar waarbij het maritieme deel de hoofd- activiteit vormt. Anker Crew Insurance werkt internationaal op het gebied van bemanningsverzekeringen voor onder andere de koopvaardij, visserij, cruiseline en offshore markt, maar zij verzekert ook bemanningen van dure jachten. Voor dit deel werken we samen met samenwerkingspartners, zoals internationale brokers. Daarnaast kennen we nog twee merken, namelijk Anker Rechtsbijstand en Anker Travel Insurance. Voor Rechtsbijstand werken we inmiddels met twaalf volmachtbedrijven samen. Dit zijn de merken tot nog toe, maar we kijken voortdurend waar er kansen voor ons liggen.”

Reisverzekeringen

“De reismarkt is behoorlijk in beweging, onder andere door consolidatie”, gaat Slot verder. “Omdat we merken dat daar behoefte is aan een alternatief, zetten we hierop in met Anker Travel Insurance. We maken daarbij gebruik van onze ervaring bij de bemanningsverzekeringen, omdat veel componenten uit deze verzekering ook in de reisverzekering zitten. Zo bieden wij in samenwerking met een partner in Zwitserland wereldwijd een reisverzekering voor studenten. Dit is een groeiende doelgroep die goed past bij Anker als doelgroepenverzekeraar. Met volmachtbedrijven kijken we naar oplossingen voor reisverzekeringen in de Nederlandse markt.”

Anders

Volgens Slot is de volmachtmarkt erg benaderbaar. “Het is een kleine wereld qua spelers en de partijen kennen elkaar. Daarnaast is het vakbekwaamheidsniveau hoog wat door het Register Gevolmachtigd Agent nog verder is versterkt. Volmachtbedrijven zijn voortdurend bezig met het verkennen van de mogelijkheden en hebben behoefte aan capaciteit. We merken dat partijen open staan voor verzekeraars die het anders doen en meedenken. Daarbij zijn ze gecharmeerd van hoe wij zaken op basis van onze noordelijke nuchterheid aanpakken. Duidelijk en open.” Wederkerigheid, vertrouwen en betrokkenheid vindt Slot in de samenwerking met volmachtbedrijven erg belangrijk. “Dit zijn kernbegrippen die bij Anker al sinds de oprichting centraal staan. Ik weet als geen ander hoe belangrijk deze begrippen zijn omdat ikzelf ook jaren aan de andere kant werkzaam ben geweest. Aan volmachtbedrijven vraag ik daarom altijd: ‘Waar lopen jullie in de markt tegenaan? Wat speelt er en waar hebben jullie behoefte aan?’ Van praten komt praten.”

Anker Insurance maakt geen onderscheid in type volmachtbedrijf. Slot: “Wij zitten bij alle geledingen aan tafel: de huisvolmacht, de reguliere serviceprovider en de serviceprovider voor gevolmachtigden. Wij streven gestage groei na in aantallen volmachten, dus we streven niet alleen rendabele omzet na, maar ook een relatie die bij ons past en andersom. Een duurzame relatie en wederkerigheid staan centraal.”

Onderscheidend

Anker Rechtsbijstand biedt zowel de particulier als de ondernemer een adequate verzekeringsoplossing met een passende premiestelling. Daarin verschilt zij niet van andere rechtsbijstandsverzekeraars. Op de vraag waarin zij zich wel onderscheidt, geeft Ingeborg van der Mey, manager Rechtshulp, antwoord. “Als we bijvoorbeeld een claim moeten afwijzen omdat die niet gedekt is, dan geven we de klant een kort advies waardoor hij in ieder geval op weg wordt geholpen. Een ander onderscheidend punt is dat wij niet uitsluitend werken aan de hand van standaardprotocollen, maar dat we de klant echt proberen te doorgronden. De communicatieve skills van onze juristen zijn erg belangrijk. We merken heel duidelijk dat de klant ontzorgd wil worden. Hij wil snel duidelijkheid of een claim wel of niet is gedekt en wil snel een oplossing. Bovendien werken we niet met keuzemenu’s, maar krijgt de klant direct iemand aan de telefoon en bij een geschil direct een eigen jurist toegewezen. Samen met de klant zoekt de jurist naar een passende oplossing. De jurist behandelt de zaak van A tot Z, dus de jurist investeert in de relatie met de klant. De klant waardeert dit en we merken dat de klant daardoor geen beroep doet op de vrije advocaatkeuze, maar de zaak door ons laat behandelen.”

“Een ander verschil – en dat is niet uniek voor de volmachtmarkt – is dat er steeds meer standaardisatie is”, vult Slot aan. “De sector investeert naast vakbekwaamheid gigantisch in automatisering en in data-analyse. Vanwege de toenemende datakwaliteit en onze ervaring met specifieke doelgroepen en met maatwerk, kunnen wij daar mooi op inspelen. Samen met de gevolmachtigde kijken we naar een passende oplossing op basis van de specifieke wensen van het volmachtbedrijf met betrekking tot zijn doelgroepen.”

Beloningsbeleid

Anker Insurance hanteert een regulier beloningsbeleid. Ingeval van maatwerk is er sprake van een maatwerkbeloning. “In ons beloningsbeleid zitten kwaliteitselementen”, legt Slot uit. “Als zaken voor verbetering vatbaar zijn, gaan we er samen aan werken om dat op te lossen. We kijken naar de bewegingen in de markt. Uiteraard moet je marktconform handelen. Tegelijkertijd zijn we die doelgroepenverzekeraar waardoor maatwerk en extra werkzaamheden kunnen leiden tot een andere beloningswijze. Met elkaar zal je moeten komen tot een goede keten met rentabiliteit voor beide partijen. Je hebt een gezamenlijk belang. Anker handelt vanuit de filosofie ‘eerst de mens’ ofwel de mens staat voorop. Wij zijn geen formele verzekeraar, in de zin van veel regeltjes en bureaucratie. We willen een snelle en passende oplossing voor de klant.”

Veranderende verzekeringsbehoefte

Gevraagd naar de uitdagingen op dit moment wijzen Slot en Van der Mey op de veranderende verzekeringsbehoefte. “Zo kent de zelfrijdende of zelfsturende auto een andere verzekeringsbehoefte dan voorheen. Datzelfde geldt voor jongeren. Jongeren zijn steeds minder bereid te investeren in verzekeringen voor de toekomst. Ze zoeken een oplossing bijvoorbeeld via social media of ze gaan het zelf oplossen. Zo is de gemiddelde leeftijd van iemand met een rechtsbijstandverzekering bijvoorbeeld 53 jaar.” “Daar tegenover staat dat de claimcultuur toeneemt”, stelt Van der Mey. “Mensen willen hun verlies niet pakken. Er moet altijd iemand voor betalen. In de particuliere markt zie je het aantal claims afnemen, doordat er bijvoorbeeld minder arbeidsconflicten zijn als gevolg van de goed draaiende economie. Bedrijfsmatig nemen de claims juist wel weer toe. Door de economische opleving en drukte hebben ondernemers minder aandacht voor hun bedrijfsvoering en worden (contractuele) zaken minder goed afgehecht. Het is anticyclisch. We zien nu veel bouw- en onroerend goed zaken. Consumentenrechtzaken en arbeidsrecht stabiliseren.” Slot: “Uitdaging is natuurlijk ook de mondialisering. Daar doen zich veel kansen voor. Zo is Anker Insurance recent gestart met de wereldwijde reisverzekering voor studenten, daar is duidelijk behoefte aan. We zijn een kleine verzekeraar. In totaal werken we met zo’n 82 mensen. We geloven sterk in de aanvullende kracht van onze samenwerkingspartners zijnde zowel onze volmachtpartners in Nederland als onze brokers in het buitenland. We luisteren, we denken mee, we zijn laagdrempelig en we ontwikkelen graag samen verzekeringsoplossingen. Wij kunnen het alternatief zijn.”

Visie Anker Insurance

Anker Insurance wil als zelfstandig verzekeraar in een gebureaucratiseerd verzekeringslandschap toegankelijkheid en betrokkenheid bieden. Haar verzekeringsoplossingen moeten praktisch, markt- en klantgericht zijn. Oplossingen worden met partners en vertegenwoordigers van klantgroepen ontwikkeld. Vanuit deze verbondenheid wil Anker Insurance komen tot duurzame samenwerkings-en klantverbanden. Verbanden waarbij de mens de verbindende factor is.

Anker Insurance heeft drie hoofdactiviteiten: Anker Rechtsbijstand, Anker Travel Insurance en Anker Crew Insurance.

Aad Slot, commercieel manager volmachten

Tekst Irene Okkerman, Irenergy
Verschenen in het GA Magazine van de NVGA, september 2018
© Anker Rechtshulp 2024