Algemene Verordening Gegevensbescherming

Europese privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op naleving van de AVG.

Waarom deze nieuwe privacywet
Het doel van de nieuwe regelgeving is de rechtmatige eigenaar controle te geven over zijn eigen persoonsgegevens. Dit houdt in dat de rechtmatige eigenaar weet wat er met zijn gegevens gebeurt en zijn gegevens moet kunnen inzien. Op verzoek van de rechtmatige eigenaar moeten de persoonsgegevens verwijderd worden (rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen van verzekeringsgegevens).

Wie moeten voldoen aan de AVG
Alle bedrijven die met privacygevoelige persoonsgegevens werken, moeten voldoen aan regels van de AVG. Persoonsgegevens zijn gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Dit zijn bijvoorbeeld naam, adresgegevens en geboortedatum. Maar bijvoorbeeld ook gegevens over arbeidsongeschiktheid van een verzekerde.

Verantwoordingsplicht Anker Rechtsbijstand
Anker verwerkt persoonsgegevens van haar verzekeringnemers. Dat doen wij op grond van de verzekeringsovereenkomst die tussen Anker en haar verzekeringnemers is afgesloten. Wij mogen op basis van die overeenkomst ook alle persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst(en).

De verantwoordingsplicht houdt in dat wij als verzekeraar moeten kunnen aantonen dat onze verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. We moeten bijvoorbeeld aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals:

  • rechtmatigheid;
  • transparantie;
  • doelbinding;
  • juistheid.
© Anker Rechtshulp 2024